Anunț scoatere la licitație publică cu strigare în vederea concesionării, a unor terenuri intravilane pentru servicii sau producție