Anunț scoaterea la licitație publică cu strigare în vederea închirierii a unor suprafețe de teren pentru recoltat plante de nutreț