Anunț ședință extraordinară din data de 09.02.2024