Primăria Fibiş județul Timiș

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș