Informații generale

FIŞA COMUNEI FIBIŞ

 PE ANUL 2017

 

1. Sediul consiliului local: Fibiş nr. 94/A, telefon/fax 0256 232095

2. Adresă pagină internet: www.comunafibis.ro

3. E-mail: primariafibis@gmail.com

4. Primar: Carcea Gheorghe Dorel

    Viceprimar: Laiu Gabriel

    Secretar: Mich Adriana Isabela Anca

5. Repere istorice:

 • 1234 - este consemnată existenţa aşezării villa Fives (după Remus Creţan) în timp ce istoricul Borovaszky susţine că aşezarea a fost întemeiată în anul 1380;
 • 1446 - localitatea Fibiş este atestată documentar ca aparţinând districtului (judeţului) Arad, sub numele Fyes, apoi Alsó şi Füves;
 • 1717 - apare cu numele Fibesh, având 20 de case;
 • 1777 - este atestată documentar şcoala confesională ortodoxă română;
 • 1815 - aşezarea aparţine lui Carol Schwarzenberg;
 • 1821 - satul avea o populaţie de 1.300 de locuitori, din care 260 erau etnici germani;
 • 1845 - localitatea este proprioetatea baronului de Hodoş şi Chizdia, George Sina;
 • 1891 - a fost construită şcoala cu predare în limba germană;
 • 1924 - Fibişul avea 2.300 de locuitori, majoritatea lor fiind români, deşi au fost colonizate în timp şi familii de germani şi unguri;
 • 1935 - Ioan Lotreanu, în „Monografia Banatului“, volumul I, consemnează existenţa la Fibiş a unui izvor cu „apă acră“ (apă minerală) care, „deşi nu este îngrijit, este totuşi cercetat de locuitorii din jur“; în sat exista şcoală românească, maghiară, germană, cor mixt, casă naţională, cooperativă de ajutor propriu, casă de păstrare, monument al eroilor, mori ţărăneşti, gară şi oficiu poştal;
 • 1936 - satul Fibiş avea 2.170 de locuitori şi 541 de case;
 • 25 iulie 1939 - se naşte la Fibiş Dorin Crainea, profesor, fost director al liceului „C.D.Loga“ din Timişoara;
 • Fibiş a funcţionat ca şi comună până în anul 1967, când a trecut ca sat la comuna Maşloc;
 • 2004 - comuna Fibiş a fost reînfiinţată în baza Legii nr. 84/2004, prin desprinderea de comuna Maşloc, având 1532 de locuitori;

6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total = 1595 persoane, din care:

 • masculin = 784 persoane
 • feminin = 811 persoane

7. Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010 = 638

8. Numărul şi denumirea satelor componente = 1: Fibiş

9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

 • DJ 691 = 4,2 km
 • DJ 682A = 4,2 km
 • DJ 693 = 5,1 km                                           

10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

 • Fibiş = 13 km

11. Număr posturi în primărie - total = 17, din care:

 • funcţionari publici = 9
 • personal contractual = 6

12. Număr consilieri = 11

13. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ;
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş;
 • Asociația „Grup de Acțiune Locală Colinele Recaș”; 
 • Asociația „Grup Local de Pescuit Crapul Bănățean”;

14. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

 • amenajare șanțuri și poduri ;
 • alimentare cu apă în PUZ - zona locuințe ;
 • iluminat în PUZ - zona locuințe ;
 • proiect casă funerară ;
 • asfaltare străzi în intravilanul localității Fibiș ; 

15. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr. 416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 1

16. Instituţii şcolare:

 • Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Groza,, Fibiş
 • Grădiniţa cu program normal Fibiş

17. Instituţii sanitare:

 • Cabinet Medical Uman Fibiş
 • Farmacia Umană Fibiş
 • Cabinet Sanitar-Veterinar Fibiş
 • Farmacie Veterinară Fibiș

18. Instituţii culturale:

 • Căminul Cultural Fibiş

19. Baze sportive şi de agrement:

 • Teren de sport Fibiş
 • Bază sportivă Fibiș
 • Parc de joacă pentru copii Fibiş

20. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

 • Biserica Ortodoxă Română Fibiş (1810)
 • Biserica Romano-Catolică Fibiş
 • Biserica Baptistă Fibiș
 • Biserica Penticostală Fibiş

21. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

 • Monumentul eroilor căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial 
 • Cruce comemorativă în cinstea eroilor căzuţi 

22. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

 • Ruga în localitatea Fibiş (la 5 săptămâni după Sf. Paşti). Anul acesta va fi în 13.05.2018