Plan de pregatire în domeniul situaților de urgență anul 2021