Anunț ședință ordinară Consiliu Local Fibiș din data de 30.05.2024