Anunț de vânzare a utilajului agricol proprietatea debitorului Stanila Adrian