Plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale 2014 - 2017