Plan de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației