Planul de Pregătire în Domeniul Situațiilor de Urgență la Nivelul Județului Timiș în anul 2023