Planul de apărare împotriva inundațiior, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Comuna Fibiș 2018-2021